Cena vyšetření

Psychotesty pro řidiče cena 

Cena za  psychologické vyšetření řidiče:  2 000,- Kč včetně DPH 

Předání posudku ihned po závěrečném pohovoru.

Ostatní ceny jsou dohodou.

K dopravněpsychologickému vyšetření je nutno přinést:

 • Výpis z evidenční karty řidiče – aktuální
 • Občanský průkaz (nebo jiný platný doklad totožnosti)
 • Usnesení o odebrání řidičského oprávnění – při žádosti o jeho navrácení, tj. vybodovaní řidiči a řidiči se zákazem řízení delším než 6 měsíců, případně rozhodnutí o upuštění od zbytku trestu zákazu řízení motorových vozidel.
 • Posudek od praktického lékaře o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel –  ne starší 30 dní platí pro řidiče, kteří žádají o vrácení řidičského oprávnění (12 bodů) nebo prominutí zbytku sankce zákazu řízení delší než 6 měsíců:
 • Případně další dokumenty, hodnocení zaměstnavatele, lékařské zprávy apod.
 • Propisovací tužka
 • Brýle na čtení i na dálku, pokud je potřebujete

Pokyny a informace:

 • Přijďte odpočatí, dostatečně vyspalí, neovlivnění alkoholem, nelegální drogou či tlumivým léčivem. 
 • Ostatní léky, které máte předepsané od lékaře, užijte jako obvykle. Je dobré připravit si jejich seznam.
 • Na dopravně psychologické vyšetření si prosím rezervujte 2-3 hodiny, abyste nebyli v časové tísni.
 • Posudek o výsledku dopravně psychologického vyšetření obdrží posuzovaný řidič
 • Řidič na úřad musí donést oba originální posudky od lékaře i od psychologa