O nás

Personální obsazení

PhDr. Vlasta Rehnová   

IČ: 168 84 523, objednání pracovní dny Tel: 728 529 983

 

PhDr. Dana Černochová, PhD. 

 IČ: 700 85 382, objednání víkend Tel: 723 908 420

 

Poskytované služby

Dopravně psychologické vyšetření pro řidiče 

Dopravněpsychologické vyšetření dle zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích,  § 87a

  • pro řidiče vozidel nad 7,5 t
  • pro řidiče vybodované (tj. po dosažení 12 bodů v bodovém systému)
  • pro řidiče žádající vrácení řidičského oprávnění po uplynutí lhůty zákazu řízení nebo prominutí zbytku trestu

Pro firmy a podnikatele

  • Dopravně psychologické vyšetření v rámci přijímání nových řidičů ve firmě
  • Dopravně psychologické vyšetření a poradenství u problémových řidičů
  • Individuální poradenství
  • Dopravně psychologické vyšetření žadatelů o učitelské oprávnění dle Zákona  č. 247/2000 Sb.  o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, §21

Expertní činnost

  • Posuzování vlivu reklamních prvků instalovaných u komunikací
  • Řešení problematických lokalit z hlediska bezpečnosti silničního provozu
  • Posouzení navrhovaných technických, architektonických a organizačních opatření na pozemních komunikacích